Katalog - AEB

Ireks Aroma svoj katalog tiska godinama kako bi svojim klijentima ponudili vrhunsku uslugu i olakšali potragu za pravim proizvodima, no katalog proizvoda koji se proseže na preko stotinjak stranica, zaista može postati jedno dosadno i suhoparno štivo. Ovaj katalog je dokazao upravo suprotno. Zato je u ovom projektu bilo ključno postaviti dobre temelje, tj. dobar layout koji će biti funkcionalan i vizualno interesantan. Upravo se vizualnim elementima, dakle bojom i layoutom, zadržava pažnja i unosi dinamika. 

Katalog - AEB

Ireks Aroma svoj katalog tiska godinama kako bi svojim klijentima ponudili vrhunsku uslugu i olakšali potragu za pravim proizvodima, no katalog proizvoda koji se proseže na preko stotinjak stranica, zaista može postati jedno dosadno i suhoparno štivo. Ovaj katalog je dokazao upravo suprotno. Zato je u ovom projektu bilo ključno postaviti dobre temelje, tj. dobar layout koji će biti funkcionalan i vizualno interesantan. Upravo se vizualnim elementima, dakle bojom i layoutom, zadržava pažnja i unosi dinamika. 

KlijentIreks Aroma
SkillsGrafički dizajn, prijelom